Work experience

Work experience

EXPERIENCIA LABORAL 2012 Dirección de Arte, programa Eureka, Stgo, Chile. 2012 Dirección de Arte, Video juego educacional Xentinelas Xelulares, Stgo,...